Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

Zachowanie poufności danych jest dla Board School niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bogdan Łowisz - firma usługowa Board School Bogdan Łowisz, ul. Długosza 40, 21-500 Biała Podlaska, NIP 5371555953

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Polski. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych: W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z Board School – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia: Gdy Board School przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie.

Prawo do poprawiania danych: Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. W tym celu skontaktuj sie z nami pod adresem bogdan@boadrschool.pl

Prawo do usunięcia danych: Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Board School.

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Będziemy używać Twoich danych osobowych, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz. Będziemy także używać Twoich danych osobowych do zbierania i potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości. Będziemy przetwarzali jedynie twoj email

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Board School przetwarza Twoje dane osobowe, aby wywiązać się z obowiązków nałożonych przez ustawę.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak wymagają tego zasady prowadzenia księgowości.

 

Pozdrawiamy,

Zespół Board School